Peda-forum-päivät 2018

CALL FOR PAPERS

Abstraktien deadline oli 1.5.2018.

Peda-forum 2018 -päivillä pidettäviä esityksiä varten tulee lähettää abstrakti 1.5.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella.
Esitysten tulee liittyä annettuihin alateemoihin ja ne voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisuus osallistua päiville kokonaan englanniksi. Esitystä laadittaessa kannattaa siis pohtia, voisiko sen pitää englanniksi.

Päivien pääteemaksi on valittu opettajuuden muutokset tulevaisuuden visionäkökulmasta ja teemaa lähestytään alateemojen kautta. Kuten sektorirajat ylittävästä järjestäjäryhmästä voi päätellä, yksi näkökulma käsittelee korkeakoulupedagogisia tulevaisuudenkuvia.

Tulevaisuuden opettajuus – opettajuuden tulevaisuus

Alateemat ovat

 1. tulevaisuuden opettajuus: korkeakouluopettajien osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen
 2. digitalisaatio
 3. tulevaisuuden oppimisympäristöt
 4. työelämäläheisyys
 5. korkeakoulupedagoginen tutkimus
 6. ohjaus
 7. kansainvälisyys opetuksessa
 8. opetussuunnitelmatyö
 9. oppimisanalytiikka opettajan arjessa

Esitysehdotuksia on mahdollista tehdä seuraavissa kategorioissa:

 1. Alustus / esitys

Alustus/esitys voi käsitellä toteutuneita kehittämiskokeiluja (ml. best practices ja lessons learned) tai esitellä aihepiiristä tehtyä tutkimusta. Myös muuntyyppiset esitykset ovat tervetulleita. Yhdelle alustukselle/esitykselle varataan aikaa n. 15-20 minuuttia. Samaan aihepiiriin liittyvät alustukset/esitykset kootaan teemaryhmiksi rinnakkaissessioihin. Kuhunkin teemaryhmään varataan aikaa myös keskustelulle.

 1. Työpaja

Työpajassa käsitellään tapahtuman teemaan liittyvää työpajan aihetta ehdotuksen tekijän/tekijöiden valitsemalla tavalla. Esitysehdotuksessa tulee kertoa, miten työpaja toteutetaan, kuka työpajasta on vastuussa, kenelle työpaja on tarkoitettu ja kuinka osallistujat voivat valmistautua työpajaan. Työpajan pitäjä voi myös kutsua muita asiantuntijoita työpajaansa omalla kustannuksellaan. Työpajan kesto voi maksimissaan olla noin 1 tunti 15 minuuttia.

 1. Posteri

Päivien aikana osallistujilla on mahdollisuus tutustua postereihin, joita kootaan näyttelyksi Naturan aulaan. Posteriesittäjät hoitavat posterinsa paikalle itse. Abstraktilomakkeessa voi valita esitystavaksi posterin ja liittää mukaan lyhyt kuvaus posterista.

Abstraktien muoto ja julkaisu

 • HUOM! Abstraktin tiedot jätetään esityksen kielellä (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi)
 • Abstraktia lähetettäessä tulee kertoa, mihin teemaan ja esityskategoriaan sitä esitetään.
 • Abstraktiin liitetään kirjoittajan/kirjoittajien nimi, organisaatio ja yhteystiedot.
 • Abstraktin enimmäispituus on 400 sanaa
 • Abstraktiin liitetään 3–5 avainsanaa, jotka kuvaavat hyvin esityksen sisältöä.
 • Abstraktien hyväksymisestä päivien ohjelmaan ilmoitetaan 15.5.2018 mennessä.
 • Hyväksytyt abstraktit julkaistaan päivien verkkosivuilla.

Lisätietoja: pedaforum2018@utu.fi

ABSTRAKTILOMAKE 

HUOM: Abstraktit jätetään Oxford Abstracts -järjestelmään. Klikkaa yllä olevaa linkkiä, täytä sähköpostiosoitteesi, seuraavalla sivulla täytä nimesi ja luo itsellesi salasana. Abstraktia voi käydä muokkaamassa siihen asti kun abstraktien jättö on auki. Rekisteröitymissivu on järjestelmän kielestä johtuen englanninkielinen, lomakkeen kysymykset ovat pääosin myös suomeksi. Ota yhteyttä info@aboaservices.fi, jos sinulla on kysyttävää abstrakteista.