Peda-forum-päivät 2018

Tervetuloa Peda-forum-päiville 15.-16.8.2018 Suomen Turkuun!

 

Turun yliopisto toimii päivien vastuullisena järjestäjänä yhteistyössä Turun muiden korkeakoulujen kanssa: Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Päivät alkavat tiistaina 14.8.2018 verkostotapaamisilla, ja päivien ohjelma alkaa keskiviikkona 15.8.2018 kello 12.00 päivien avajaistilaisuudella. Päivien päätöstilaisuuteen kokoonnutaan torstaina 16.8.2018 iltapäivällä. Tämän jälkeen osallistujilla on mahdollisuus jäädä Turkuun viettämään Taiteiden yö 2018 –tapahtumaa!

Tutustu ohjelmaan!

Tulevaisuuden opettajuus – opettajuuden tulevaisuus

Päivien pääteemaksi on valittu opettajuuden muutokset tulevaisuuden visionäkökulmasta ja teemaa lähestytään alateemojen kautta. Kuten sektorirajat ylittävästä järjestäjäryhmästä voi päätellä, yksi näkökulma käsittelee korkeakoulupedagogisia tulevaisuudenkuvia.

Alateemoja ovat mm. digitalisaatio, tulevaisuuden oppimisympäristöt, työelämäyhteistyö, korkeakoulupedagoginen tutkimus ja ohjaustyö, joiden lisäksi mm. kansainvälisyys opetuksessa, opettajuuden muutosten heijastumat opetussuunnitelmatyöhön ja oppimisanalytiikka opettajan arjessa.

Turun päivät ovat kolmekieliset; esityksiä, puheenvuoroja ja työpajoja pidetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Linkki Peda-forum 2018 päivien palautelomakkeeseen:

Peda-forum 2018 palaute

Tästä löydät Peda-forumin esitysmateriaalit:

Peda-forum 2018 esitysmateriaalit